Pindstrupskolen, Specialcenter Syddjurs søger en pædagog i en fast fuldtidsstilling fra 1. august 2023. Nyt tilbud

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Da vi fra skoleåret 23/24 skal udvide vores målgruppe til også at omfatte børn med multiple funktionsnedsættelser søger vi pr. 1. august 2023 en pædagog til denne målgruppe.

Vores pædagogiske ståsted for denne målgruppe vil tage afsæt i en anerkendende tilgang og individuelt tilrettelagt undervisning. Vi arbejder ud fra et helhedssyn, hvor vi i samråd med forældre og relevante samarbejdspartnere tilrettelægger læringsrummet ud fra elevens forudsætninger og behov.

Grundlæggende er et ”well-being” perspektiv omdrejningspunkt for tilbuddets tilgang som bidrager til at øge barnets livskvalitet, læring og trivsel.

Vi forsøger at skabe en ramme, der styrker elevens følelse af deltagelse og mestringsglæde i skoletiden, og barnet kan støde på forskellige læringsaktiviteter:

 • Sansemotorikken som en vigtig grundindsats i arbejdet med børnene (et roligt nervesystem)
 • intensive interaction (kommunikation og samspil)
 • ASK (alternativ supplerende kommunikation)
 • Fysiske aktiviteter for at aktivere og engagere eleven.
 • Sanserum, med mulighed for indtryk, afspænding og pædagogisk massage.
 • Undervisning/læringsaktiviteter med udgangspunkt i folkeskoleloven og zonen for nærmeste udvikling.
I hverdagen vil der både være noget eleven skal lære, noget eleven kan lære, noget eleven kan lykkes med og noget som er sjovt og engagerende.

Elevmålgruppen på Pindstrupskolen er bl.a. børn med:
 • Børn med vanskeligheder inden for autismespektret
 • Børn med ADHD og/el. opmærksomhedsproblemer
 • Børn med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder
 • Børn med sociale eller emotionelle vanskeligheder
 • Børn med multiple funktionsnedsættelser
Vi lægger vægt på følgende:
 • Specialpædagogisk erfaring og faglighed – f.eks. tegn-til-tale, ASK, IKT, forflytningsvejleder
 • Viden og/eller erfaringer med elevmålgruppen
 • Tolerance og robusthed
 • Læringsvillighed og nysgerrighed
 • Erfaring med tværfagligt teamsamarbejde
Vi kan tilbyde:

Fokus på faglig udvikling gennem kurser og supervision
En spændende og udfordrende arbejdsplads med god medarbejdertrivsel
Stor kollegial varme og åbenhed

Ansættelse er efter gældende overenskomst.

Der indhentes straffe- og børneattest ved evt. ansættelse.
 
Ansøgningsfrist fredag den 23. juni 2023

Samtaler afholdes torsdag den 29. juni 2023

Se evt. mere om Pindstrupskolen på https://pindstrupskolen.aula.dk/

Eller kontakt distriktsleder Lone Bridal Hansen 87 53 54 27 eller viceskoleleder Lene Brokdorff på 87 53 54 28. (fra uge 31)

Syddjurs Kommune opfordrer alle til at søge stillingen uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap m.v.
 
Du kan søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. (De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

TIPS: Syddjurs Kommune anvender digital rekruttering, se ledige stillinger på Syddjurs. dk / job.

Syddjurs Kommune har omkring 44.000 indbyggere, fem hovedbyer og et stort opland med mange landsbyer. Vi er en Kommune i udvikling og hvert år vælger mange familier at flytte hertil. Vores styrker er de aktive borgere, de mange bysamfund, en enestående natur og nærheden til storbyen Aarhus. Vi er en aktiv del af udviklingen i den midtjyske region, herunder Business Region Aarhus, som er et fællesskab mellem de 12 østjyske Kommuner på tilsammen en million østjyder, en halv million arbejdspladser og landets største vækstområde uden for hovedstadsområdet.
  
Syddjurs Kommune er den største arbejdsplads med cirka 3.200 engagerede medarbejdere. Gennem dialog med virksomheder, brugere og borgere sikres et fælles ansvar for Kommunens udvikling. Vores Ledelses- og medarbejdergrundlag tager afsæt i Kommunens vision ”Sammen om det gode liv” og i Kommunens værdier; åbenhed, udvikling, respekt og kvalitet - som vi efterlever ved at borgere, erhvervsliv og medarbejdere i Syddjurs Kommune møder hinanden med nysgerrighed og engagement og skaber i fællesskab rammerne for det gode liv i hele Syddjurs.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Syddjurs Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Syddjurs Kommune, Skolevej 1, 8550 Ryomgård

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 23-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://syddjurs.emply.net/recruitment/vacancyApply.aspx?publishingId=3cf0081c-c737-4bbf-8157-1a0ab3dde171

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844364

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet