Nyheder fra Ryomgård

6 °
Overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Ryomgård og omegn

Job tilbydes:
Relationsstærk fagunderviser indenfor Byg, bolig og anlæg til håndværksklyngen FGU Østjylland, Ryomgård
Vi søger en dygtig underviser til vores byg, bolig og anlægshold. Du har masser af power. Du brænder for vores målgruppe og for at skabe og udvikle en ny uddannelse sammen med dine kollegaer. Opgaven som FGU-underviser kræver særligt, at du er engageret i unge, deres læring og udviklingspotentiale. Vores elever kommer med vidt forskellige baggrunde. Du skal derfor have lyst til og gerne erfaring med at undervise en mangfoldighed af unge med både faglig, etnisk, social og personlig forskellighed. Som underviser har du mod på at afprøve differentierede og fleksible undervisningsformer med en helheds- og praksisorienteret tilgang. Vi søger: En fagudlært underviser indenfor håndværksfagene, tømrer, murer, maler, ejendomsservicetekniker etc.Har du derudover erfaring med metal arbejde, er det en fordel. Du skal: undervise elever på skolens byg, bolig og anlæg hold, herunder facilitere vores aktiviteter i Djurs Sommerland. kunne planlægge og udføre praksisundervisning i tilknytning til produktionen eller Dit undervisningsmæssige udgangspunkt skal være i holdets praksis og værkstedets produktion, hvori almenfagene integreres. se kvaliteten i, at undervisningen både rummer udvikling af personlige, sociale, faglige og almene kompetencer. samarbejde tæt med anden fagunderviser, almenundervisere og vejledere i integreret og differentieret undervisning og undervisningsplanlægning. have fokus på elevens individuelle mål fra forløbsplanen og drøfte/ajourføre elevens forløbsplan mindst en gang hver måned. afvikle forløbssamtaler, herunder opfølgning på elevers trivsel og arbejde kontinuerligt med elevernes progression. iværksætte erhvervstræning og kombinationsforløb i samarbejde med elev, almenundervisere, vejleder og andre relevante aktører. have kendskab til vores målgruppe og brænde for dem. Målet med undervisningen er at eleven opnår kvalifikationer, afklaring og motivation til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå ufaglært beskæftigelse. Personligt er du: ressourceperson som kan forene det at have positive forventninger, stor tålmodighed og empati. stærk på relationskompetence, du er god til at skabe kontakt og relationer til vores elever på en respektfuld og tillidsskabende måde. stærk på pædagogiske kompetencer. teamspiller som ser styrken i at samarbejde fagfagligt og tværfagligt for bedst at løse kerneopgaven. netværker som finder det interessant at samarbejde med ungdomsuddannelser og erhvervsliv. god til at samarbejde. Vi tilbyder: en udfordrende og spændende stilling i en ny organisation. en personalegruppe med vidt forskellige baggrunde og kompetencer med det fælles mål at bringe unge positivt videre i uddannelse eller job. en arbejdsplads, hvor vi har eleverne i centrum, hvor vi drager omsorg for hinanden og hvor vi har plads til vores forskelligheder. gode muligheder for personlig og faglig udvikling, et godt arbejdsfællesskab med kolleger som er stærkt engagerede i målgruppen. Du bliver en del af et tværfagligt læringsfællesskab med fagundervisere, almenunderviser og vejleder. FGU Østjylland er et uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job. Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af tre spor; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) Løn og ansættelsesvilkår: Fuldtidsstilling, 37 timer om ugen, som aflønnes i henhold til organisationsaftale for lærere mv. ved institutioner for forberedende grunduddannelse (FGU), organisationsaftalen supplerer og/eller fraviger den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10. Ansøgningsfrist: den 19. februar 2023 Vi forbeholder os retten til at ansætte den rette kandidat inden ansøgningsfrist, så tøv ikke med at søge. Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til afdelingsleder Karsten Pedersen (tlf.nr 23393227) eller HR-ansvarlig Poul Jensen (tlf.nr. 60125591) Ansættelsessamtaler: forventes afholdt løbendeUmiddelbart efter samtalen vil vi indhente referencer. Tiltrædelse: hurtigst muligt, men vi venter gerne på den rette. Adresse: FGU Østjylland, Vestergade 67, 8550 Ryomgård FGU Østjylland dækker Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov kommuner. FGU startede op pr.1.august 2019. Vi er ca. 120 engagerede medarbejdere og ca. 500 årselever. Du kan læse mere om FGU Østjylland på www.fguoj.dk og FGU på www.uvm/fgu Om os : FGU Østjylland er et nyt uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal give de unge kompetencer og motivation til at begynde en ungdomsuddannelse eller et job.   Alle forløb tilpasses individuelt og kan justeres undervejs, så de unge får de bedste forudsætninger for at få deres fremtidsdrømme opfyldt i forhold til uddannelse og job. FGU består af tre linjer; almengrunduddannelse (AGU), produktionsgrunduddannelse (PGU) og erhvervsgrunduddannelse (EGU) FGU Østjylland ledes og drives ud fra et værdibaseret afsæt.    Du kan læse mere om FGU Østjylland på www.fguoj.dk og høre om en undervisers dagligdag her https://youtu.be/Uij9TtbcYkc   Du kan læse mere om FGU på https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse og på  https://fgu.dk/
FGU Østjylland, Syddjurs
Indrykket 27. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk